Pojmovnik

 Promjene u ponudi

Ovdje ćete naći objašnjenja funkcija i filtera za pretraživanje na našem webshopu.

 1. Novo
  Nove stavke u asortimanu koje do sada niste mogli pronaći u našoj ponudi.
 2. Obnovljene zalihe
  Artikli koji su bili rasprodani, a sada su opet u zalihama.
 3. Dopunjene zalihe
  Artikli koji su skoro bili rasprodani, ali su im dopunjene zalihe.
 4. Nova cijena 
  Artikli kod kojih je došlo do promjene u prodajnoj cijeni.